Składki za 2015 rok

Wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej, a także osoby, które chcą przyłączyć się do naszego towarzystwa informujemy, że składka na 2015 rok za uczestnictwo wynosi 140 zł. Wpłat należy dokonywać na konto bankowe o numerze 65 10600076 0000338000095147 w Banku BPH. Składka za 2015 rok może zostać opłacona jednorazowo lub w dwóch ratach, co pół roku.