PTSD – Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej

Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej powstało w dniu 11 października 2013 roku podczas zebrania założycielskiego w Krakowie. Rejestracja Towarzystwa nastąpiła w maju 2014 roku. Cele PTSD to ujednolicanie wiedzy z zakresu stomatologii dziecięcej oraz opracowywanie wytycznych postępowania w lecznictwie dzieci, które będą obowiązywały w Polsce.

PTSD zamierza także brać udział w akcjach edukacyjnych skierowanych do społeczeństwa, organizować szkolenia oraz konferencje naukowe. Priorytetem PTSD jest szeroko pojęty rozwój polskiej stomatologii dziecięcej. Członkami PTSD mogą zostać wszyscy, którzy zajmują się leczeniem małych pacjentów, zarówno specjaliści stomatologii dziecięcej, lekarze chcący specjalizować się w tej dziedzinie oraz lekarze praktycy bez względu na specjalizację lub jej brak.

9 października 2014 r., podczas Konferencji Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej w Krakowie, został zawiązany Polski Oddział Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy. Koordynatorem działań Polskiego Oddziału została prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk. Deklarację podpisali również przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej.

ACFF – Alliance for a Cavity-Free Future to organizacja jednocząca ekspertów z całego świata, by wspierać działania środowisk medycznych i inicjatywy z zakresu zdrowia publicznego ukierunkowane na wprowadzanie niezbędnych zmian w działalności stomatologicznej na całym świecie. Celem jest przeciwdziałanie próchnicy i zatrzymanie już istniejących zmian u pacjentów w każdym wieku.

ACFF