Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej powstało w dniu 11 października 2013 roku podczas zebrania założycielskiego w Krakowie. Rejestracja Towarzystwa nastąpiła w maju 2014 roku. Cele PTSD to ujednolicanie wiedzy z zakresu stomatologii dziecięcej oraz opracowywanie wytycznych postępowania w lecznictwie dzieci, które będą obowiązywały w Polsce.

PTSD zamierza także brać udział w akcjach edukacyjnych skierowanych do społeczeństwa, organizować szkolenia oraz konferencje naukowe. Priorytetem PTSD jest szeroko pojęty rozwój polskiej stomatologii dziecięcej. Członkami PTSD mogą zostać wszyscy, którzy zajmują się leczeniem małych pacjentów, zarówno specjaliści stomatologii dziecięcej, lekarze chcący specjalizować się w tej dziedzinie oraz lekarze praktycy bez względu na specjalizację lub jej brak.

Zarząd

 • Prezes: prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk
 • Wiceprezes: prof. dr hab. n. med. Maria Mielnik-Błaszczak
 • Skarbnik: dr hab. n. med. Anna Jurczak
 • Sekretarz: dr hab. n. med. Anna Turska-Szybka

Rada Nadzorcza PTSD

 • dr hab. n. med. Grażyna Marczuk-Kolada
 • prof. dr hab. n. med. Joanna Szczepańska
 • dr hab.. n. med. Lidia Postek-Stefańska
 • prof. dr hab. n. med. Justyna Opydo-Szymaczek
 • prof. dr hab. n. med. Karolina Gerreth
 • prof. dr hab. n. med. Iwona Gregorczyk-Maga
 • dr n.med. Elżbieta Łuczaj-Cepowicz
 • dr n. med. Ewa Krasuska-Sławińska
 • dr n. med. Dorota Krawczyk
 • dr n. med. Joanna Manowiec
 • dr n. med. Piotr Sobiech
 • dr n. med. Katarzyna Herman
 • prof. dr hab. Elżbieta Pawłowska
 • dr hab. n. med. Patrycja Proc
 • dr n. med. Natalia Głódkowska

Członkostwo

Członkami PTSD mogą zostać wszyscy, którzy zajmują się leczeniem małych pacjentów, zarówno specjaliści stomatologii dziecięcej, lekarze chcący specjalizować się w tej dziedzinie oraz lekarze praktycy bez względu na specjalizację lub jej brak. Prosimy o wypełnienie i podpisanie deklaracji członkowskiej dostępnej w pliku do pobrania. (Deklaracja członkowska) Następnie prosimy o zeskanowanie deklaracji i odesłanie na adres mailowy ptsd.sekretariat@gmail.com.

 • Oplata wpisowa wynosi 20 zł
 • Składka na rok 2024 wynosi 180 zł
 • Nr konta: 09 2490 0005 0000 4530 8947 8249 (Alior Bank SA)
 • Adres: ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków