Urszula Kaczmarek

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr hab. n. med. Urszuli Kaczmarek – byłego Członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej, wieloletniego kierownika Katedry Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Wyrazy głębokiego współczucia dla Bliskich i Społeczności Akademickiej
składają
Prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej
Prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk
wraz z Zarządem oraz Członkami PTSD