W dniu 23 maja 2019 roku, w Kazimierzu Dolnym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej. W trakcie obrad udzielono obsolutorium ustępującemu Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej. Wybrano nowy Zarząd i Radę Nadzorczą w składzie zamieszczonym w zakładce „Informacje” na stronie internetowej PTSD.