Szanowne Koleżanki i Koledzy,

niniejszym pragnę zaprosić Państwa do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej, które odbędzie się 28 lutego 2020 r. w hotelu Four Points by Sheraton, przy ul. Suwak 7b, o godzinie 17:45, przy okazji obrad Walnego Zebrania PTSD. Celem posiedzenia będzie podsumowanie naszych prac w 2019 r. oraz zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności Zarządu PTSD oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenie za rok 2019 r.

Z poważaniem,

Dr hab. n. med. Grażyna Marczuk – Kolada

Przewodnicząca Rady Nadzorczej PTSD