31 sierpnia 2021 roku odbyło się pierwsze spotkanie Członków Środkowo-Wschodniego Oddziału Sojuszu na Rzecz Przyszłości Wolnej od Próchnicy, ACFF CEE. Oddział ACFF CEE został powołany do działania 25 czerwca 2014 roku i zrzesza 8 lokalnych Kapituł ACFF z Polski, Czech, Słowacji, Rumunii, Węgier, Litwy, Łotwy i Estonii tworzonych przez wybitnych specjalistów z dziedziny stomatologii. Jego głównym celem jest prowadzenie działań mających na celu zapobieganie powstawaniu i progresji zmian próchnicowych u pacjentów wszystkich grup wiekowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Cel ten jest zgodny z nadrzędnym celem Globalnego Oddziału ACFF, który mówi, że każde dziecko urodzone w Europie w 2026 roku i później powinno być wolne od próchnicy przez całe życie.

Gospodarzem tegorocznego spotkania była Pani Profesor Urszula Kaczmarek – Przewodnicząca ACFF CEE. Ze względu na pandemię, spotkanie odbyło się online. Członkowie ACFF CEE spotkali się, aby omówić problem próchnicy zębów w kontekście zagrożeń, jakie niesie ze sobą dieta bogata w cukry, w tym cukry ukryte.

ACFFW regionie Europy Środkowo-Wschodniej poziom próchnicy w populacji 12-latków waha się od 1,57 (na Słowacji) do 2,84 (w Polsce). Problem ten dotyka również młodsze i starsze dzieci. Ponadto w 2018 r. spożycie cukru – jednego z czynników determinujących rozwój próchnicy – wahało się od 18,7 kg na osobę (w Estonii) do 45,1 kg na osobę (w Polsce) i w każdym kraju regionu CEE było wyższe niż w roku poprzednim (dane wg Faostat).

Chociaż konsekwencje nadmiernego spożycia cukru, takie jak otyłość, cukrzyca i pogorszenie jakości życia są oczywiste, to świadomość wpływu diety na rozwój próchnicy jest wciąż niewystarczająca. “Dane wskazują, że dieta wydaje się mieć podstawowe znaczenie w etiologii próchnicy zębów, ponieważ szczotkowanie zębów może tylko częściowo złagodzić wpływ niewłaściwych zachowań żywieniowych na rozwój tej choroby” – podkreślała Profesor Dorota Olczak-Kowalczyk, Przewodnicząca Polskiego Oddziału ACFF  podczas swojego wystąpienia.

Obecni na spotkaniu Członkowie ACFF CEE zgodzili się, że konieczne jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie polityki żywieniowej dzieci, młodzieży i nastolatków w aspekcie profilaktyki próchnicy. Wdrożenie takiego narzędzia, dedykowanego lekarzom stomatologom, pediatrom, diabetologom, ginekologom, lekarzom rodzinnym, dietetykom i ogólnie personelowi medycznemu, przyczyni się do ograniczenia rozwoju próchnicy w naszym regionie.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o wynikach pracy Członków Środkowo-Europejskiego Oddziału Alliance For Cavity-Free Future.

Poniżej znajduje się lista lokalnych Oddziałów ACFF i ich przedstawicieli, którzy wchodzą w skład ACFF CEE:

  • ACFF CEE – Prof. Urszula Kaczmarek, Doc. Karolina Gerreth, Dr Katarzyna Pękala
  • ACFF Polska – Prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, Doc. Iwona Gregorczyk-Maga
  • ACFF Czechy – Ass. Prof. Romana Koberová Ivančaková
  • ACFF Słowacja – Prof. Neda Markovska
  • ACFF Węgry – Dr Ildikó Szantó, Dr Marta Alberth (członek-emeryt)
  • ACFF Rumunia – Prof. Dr. Rodica Luca, Dr Arina Vinereanu
  • ACFF Litwa- Ass. Prof. Julija Narbutaitė
  • ACFF Łotwa- Ass. Prof. Egia Senakola
  • ACFF Estonia – Ass. Prof. Jana Olak