27 – 28 września 2024 r.

Patronat Honorowy- Jego Magnificencja Rektor WUM prof. dr hab. Zbigniew Gaciong

Warsztaty 27 września (piątek) 2024 r.  – Uniwersyteckie Centrum Stomatologii WUM

P r o g r a m   w a r s z t a t ó w

12.00-14.30

Odbudowa zębów mlecznych w odcinku bocznym za pomocą prefabrykowanych koron stalowych i cyrkonowych
lek. dent. Agnieszka Igielska (Dental for Children)

 

12.00-14.30

Wypełnianie kanałów w szczególnych sytuacjach klinicznych – urazy, resorpcje, zęby niedojrzałe

dr n. med. Adrianna Adamek – Mrozowska (Uniwersytet Medyczny, Łódź)

 

12.30-14.30

Wstęp do resuscytacji

dr Adam Pietrzak (Okręgowa Izba Lekarska, Warszawa)

 

15.00-17.30

Odbudowa pierwszego zęba trzonowego stałego za pomocą prefabrykowanych koron stalowych i cyrkonowych.

lek. dent. Agnieszka Igielska  (Dental for Children)

 

15.00-17.30

Wypełnianie kanałów w szczególnych sytuacjach klinicznych – urazy, resorpcje, zęby niedojrzałe

dr n. med. Adrianna Adamek – Mrozowska  (Uniwersytet Medyczny, Łódź)

 

15.00-17.00

Wstęp do resuscytacji

dr Adam Pietrzak (Okręgowa Izba Lekarska, Warszawa)

 

18.00 – 19.30

Panel dyskusyjny

Ogniska infekcyjne zębopochodne w jamie ustnej u dzieci

 

Prowadzący Panel:

prof. dr hab. n. med. Mansur Rahnama – Hezavah (Uniwersytet Medyczny, Lublin)

dr hab. n. med. Anna Turska-Szybka (WUM)

 

Wykładowcy i wykłady:

prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk (WUM, PTSD)

prof. dr hab. n. med. Tomasz Kaczmarzyk (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Zasady stosowania antybiotykoterapii w leczeniu infekcji zębopochodnych i profilaktyka bakteriemii

 

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek (WUM)

Czy zęby leczone kanałowo są zagrożeniem dla zdrowia ogólnego

 

prof. dr hab. n. med.  Kazimierz Szopiński (WUM)

Diagnostyka radiologiczna infekcji zębopochodnych

 

prof. dr hab. n. med. Mariusz Szuta (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Specyfika przebiegu zębopochodnych infekcji w obrębie twarzoczaszki u dzieci

 

prof. dr hab. n. med. Joanna Szczepańska (Uniwersytet Medyczny, Łódź)

Wskazania i przeciwwskazania do leczenia endodontycznego u dzieci

 

prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk (WUM)

dr n. med.  Ewa Krasuska-Sławińska (IPCZD, Warszawa)

Skutki niewłaściwych decyzji w terapii pulpopati

  

28 września (sobota) 2024 r.

Aula im. Prof. Janusza Piekarczyka, Centrum Dydaktyczne WUM

P r o g r a m   w y k ł a d ó w

9.00 Otwarcie Konferencji

prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk (WUM,PTSD)

 

9.15 – 9.30

Higiena  jamy ustnej warunkiem zdrowia człowieka

prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk (WUM, PTSD)

 

9.30 – 10.30

Biomimetyczne i bioaktywne technologie: niezbędne rozwiązania dla codziennego sukcesu klinicznego

dr n. med. Matteo Basso (Uniwersytet w Mediolanie, Włochy)

 

10.30 – 11.00

Uraz, i co dalej? – doświadczenia własne

dr n. med. Piotr Sobiech (WUM)

dr n. med. Emil Korporowicz (Indywidualna Praktyka-Dentyści)

 

11.00 – 11.30  Przerwa kawowa

 

11.30 – 12.30

Terapia przyżyciowa miazgi: Rewaskularyzacja/Rewitalizacja – fantazja czy rzeczywistość?

dr Nelly Steinbock; Specialist in Endodonties (DMD, Izrael)

 

12.30 – 13.00 

Zasady żywienia dzieci i młodzieży w aspekcie zapobiegania chorobie próchnicowej

mgr Karolina Jachimowicz-Rogowska (Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin)

 

13.00 – 14.00  Lunch  

 

14.00-14.30

Komunikacja z pacjentem dzieckiem i jego opiekunem w praktyce lekarza stomatologa

dr n. społ. Antonina Doroszewska (WUM)

 

14.30-14.50

OC lekarza dentysty na bazie wybranych zdarzeń, w których poszkodowanymi były dzieci

Janusz Szulik (Prezes Zarządu TU INTER Polska S.A.)

 

14.50– 15.20

Jak zapobiegać i leczyć zaburzenia wyrzynania zębów stałych?

prof. dr hab. n. med. Ewa Czochrowska (WUM)

 

15.20-15.50

Profilaktyka logopedyczna jako element wspierania prawidłowego rozwoju twarzoczaszki.

O współpracy stomatologa dziecięcego i logopedy

mgr Hubert Krzyżowski (WUM)

 

15.50 – 16.20  Przerwa kawowa   

 

16.20– 16.50

Jak kierować prawidłowym anatomicznym i czynnościowym rozwojem twarzy i funkcjonalności u dzieci

prof. Daniel Tocolini (Uniwersytet Positivo, Brazylia)

 

16.50– 17.30

Stany zagrażające w gabinecie stomatologa dziecięcego-jak postępować?

dr Adam Pietrzak (Okręgowa Izba Lekarska, Warszawa)

 

17.30 – 18.00

Nowoczesna profilaktyka stomatologiczna. Protokół Guided Biofilm Therapy w zastosowaniu u dzieci

dr n. med., hig. stom. Katarzyna Ostrowska (Swiss Dental Academy, Polska)

 

9.00 – 18.00 Sesja plakatowa (postery wystawione w  CD WUM)

 

18.00 – Zakończenie

 

Warsztaty 28 września (sobota) 2024 r.  –  Centrum Dydaktyczne WUM

P r o g r  a m    w a r s z t a t ó w

9.00 – 11.00

Włókno kompozytowe w teorii i praktyce

dr n. med. Aneta Kamińska  (Uniwersytet Medyczny, Lublin)

 

11.30-13.30

Włókno kompozytowe w teorii i praktyce

dr n. med. Aneta Kamińska (Uniwersytet Medyczny, Lublin)

 

11.00 – 13.00

Zrób to w prosty sposób: porady i wskazówki dotyczące stosowania szklano-hybrydowych i glassjonomerowych materiałów odtwórczych

dr n. med. Matteo Basso (Uniwersytet w Mediolanie, Włochy)

 

11.00 – 13.00

Komunikacja z pacjentem dzieckiem i jego opiekunem w praktyce lekarza stomatologa 

dr n. społ. Antonina Doroszewska (WUM)

 

14.00-16.00

Endodoncja plus traumatologia dziecięca 

dr Nelly Steinbock (DMD, Specialist in Endodonties, Izrael)

 

14.00-16.00

Nowoczesna profilaktyka stomatologiczna- protokół Guided Biofilm Therapy w zastosowaniu u dzieci

hig. stom. Olga Grabowska (E.M.S. Electro Medical Systems S.A.)