VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowej Stomatologii Dziecięcej

Prelegenci Konferencji

Eva Lauridsen

Dr. Eva Lauridsen DDS, PhD (Dania)

Eva Lauridsen (DDS, PhD) Eva Lauridsen (DDS, PhD) ukończyła Szkołę Stomatologii na Uniwersytecie w Kopenhadze w 1998 roku. Obecnie jest zatrudniona jako starszy konsultant i badacz w Resource Center for Rare Oral Diseases, Szpitalu Uniwersyteckim w Kopenhadze (Rigshospitalet). Przez ostatnie 15 lat Eva należała do grupy badawczej Dental Trauma Guide i uzyskała stopień doktora w dziedzinie traumatologii stomatologicznej. Dr Eva Lauridsen jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Traumatologii Stomatologicznej (International Association of Dental Traumatology).

Norbert Kramer

Prof. Dr. Norbert Krämer (Niemcy)

Prof. Dr. Norbert Krämer uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie w Erlangen w 1997 roku. W latach 2006-2009 był kierownikiem Oddziału Stomatologii Dziecięcej w Dreźnie. W 2009 roku został dyrektorem Polikliniki Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu w Giessen. Był wybierany na różne stanowiska (2000-2004 Prezes Niemieckiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej [GSPD], członek zarządu Europejskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej [EAPD; 2008 Prezydent-elekt, 2010 Prezydent, 2012], 2015- 2019 ponownie Prezes GSPD, 2017-2019 członek Rady Dyrektorów Międzynarodowego Stowarzyszenia Stomatologii Dziecięcej [Przedstawiciel Narodów] Prof. Krämer jest redaktorem i członkiem redakcji kilku międzynarodowych czasopism. Opublikował ok. 170 badań, artykułów, książek. Specjalizuje się w materiałach dentystycznych, stomatologii publicznej i badaniach klinicznych.

Aleksandra Palatyńska Ulatowska

Dr. n med. Aleksandra Palatyńska Ulatowska

Ukończyła z wyróżnieniem studia i otrzymała tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie stomatologii na uniwersytecie medycznym w Łodzi. Jest specjalistą stomatologii zachowawczej i endodoncji oraz pracownikiem naukowo-dydaktycznym pełniącym obecnie funkcję kierownika Zakładu Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wieloletni wykładowca, koordynator ds. studiów w języku angielskim na kierunku lekarsko-dentystycznym, laureatka tytułu Nauczyciela Roku 2015. Szkoleniowiec, członek rad naukowych konferencji endodontycznych, autorka prac naukowych, aktywny członek European Society of Endodontology oraz Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. W latach 2006-2014 członek zarządu, a od roku 2014 członek komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego o/Łódź. Od 2002 r. prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną. Obszarem szczególnych zainteresowań są zagadnienia patologii tkanek okołowierzchołkowych, aspekty leczenia biologicznego z wykorzystaniem materiałów bioceramicznych a także strategie dezynfekcji i instrumentacji stosowane w endodoncji.

Adriano Teixeira

Dr. Adriano Teixeira (Brazylia)

Dr Adriano Teixeira ukończył stomatologię na Uniwersytecie Stanowym UNESP (Brazylia). Uzyskał również tytuły specjalisty i master w zakresie stomatologii zachowawczej na Uniwersytecie w Sao Paulo (USP). Dzięki ponad 18-letniemu doświadczeniu klinicznemu w swojej praktyce, przeprowadził wiele praktycznych kursów dla studentów i dentystów, które rozwinęły jego umiejętności nie tylko jako wykładowcy ale także pomogły w opracowywaniu intuicyjnych materiałów edukacyjnych w celu usprawnienia procesu uczenia się. W karierze naukowej dr Adriano Teixeira publikował artykuły w recenzowanych czasopismach oraz wygłaszał prezentacje na kongresach krajowych i międzynarodowych. Obecnie dr Adriano Teixeira jest częścią zespołu GC Europe N.V. jako Technical & Training Manager, wnosząc wkład w kursy szkoleniowe Campus całą swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczne w przedstawianiu najnowszych trendów w stomatologii wszystkim uczestnikom kursów Campusu GC Europe.

Sponsorzy Konferencji

Dentsply Sirona
GC
Ivoclar Vivadent
Elmex