Polski oddział ACFF (Alliance for a Cavity Free Future), powołany przez Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej, ogłasza Konkurs dla do studentów kierunków: lekarsko – dentystyczny i higiena stomatologiczna wszystkich uczelni medycznych w Polsce. Przedmiotem Konkursu jest napisanie pracy z zakresu promocji, profilaktyki i edukacji zdrowotnej w stomatologii w roku kalendarzowym 2015,  w jednej z dwóch kategorii: praca naukowa lub projekt programu profilaktycznego.

Konkurs trwa od 1 marca 2015 r. do 10 października 2015 r. We wskazanym okresie Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział w Konkursie poprzez przesłanie swoich Prac Konkursowych w wersji papierowej i elektronicznej (na odpowiednim nośniku). Prace Konkursowe powinny być oryginalne, wcześniej niepublikowane i nierealizowane. Prace Konkursowe powinny posiadać pisemną zgodę Kierownika jednostki uczelnianej, z której pochodzą oraz zgodę opiekuna naukowego pracy na udział w Konkursie.

Najlepsza praca w każdej z dwóch kategorii Prac Konkursowych zostanie nagrodzona. Nagrodą w Konkursie są książki o tematyce stomatologicznej o wartości 2000 pln dla każdej z nagrodzonych prac. W przypadku kilku autorów, wartość nagrody zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby współautorów. Fundatorem nagród w Konkursie jest Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Spośród przesłanych Prac Konkursowych, Komisja Konkursowa w terminie do dnia 6 listopada  2015 r. wyłoni najlepszą pracę w każdej kategorii Prac Konkursowych. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Konferencji Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej w dniu 6-go listopada 2015 roku oraz na stronie internetowej PTSD (ptsd.net.pl). W ramach ogłoszenia wyników Konkursu Organizator opublikuje imiona i nazwiska autorów oraz tytuł najlepszej Pracy Konkursowej w każdej kategorii Prac Konkursowych. Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie Konkursu. Zapraszamy do zabawy!

[su_list icon=”icon: angle-double-right” icon_color=”#009eca”]

[/su_list]