16 grudnia br. Okręgowa Rada Lekarska wraz z Komisją ds. Lekarzy Dentystów wyróżniła prof. Dorotę Olczak-Kowalczyk – kierownik Zakładu Stomatologii Dziecięcej WLS, Dziekan Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego statuetką św. Apolonii, cyt.: „jako osoby, która w ocenie środowiska lekarzy dentystów OIL w Warszawie jest najbardziej godna uszanowania i która zapracowała sobie na wyjątkowe miano przyjaciela stomatologów”.

Dorota Olczak-Kowalczyk

Szczegóły na stronie: infodent24.pl

Fot. eduDent

Relikwii św. Apolonii – patronki lekarzy dentystów – jest wyjątkowo wiele, najcenniejszą umieszczono w Bazylice NMP w Rzymie na Zatybrzu. Natomiast pierwsza – i chociażby z tego względu – najcenniejsza Statuetka św. Apolonii od 16 grudnia uświetnia gabinet prof. dr hab. n. med. Doroty Olczak – Kowalczyk. Artystyczna rzeźba, będąca alegorią postawy św. Apolonii, trafiła do osoby, która w ocenie środowiska lekarzy dentystów OIL w Warszawie jest najbardziej godna uszanowania i która zapracowała sobie na wyjątkowe miano przyjaciela stomatologów.
Dr n.med. Dariusz Paluszek, wiceprezes ORL w Warszawie, wręczając Statuetkę św. Apolonii prof. Dorocie Olczak – Kowalczyk, zaznaczył, że samorząd lekarski szukał możliwości wyróżnienia osoby, która w środowisku lekarzy dentystów byłaby osobą najbardziej godną uszanowania, osoby, która przez większość lekarzy dentystów byłaby postrzegana jako ich przyjaciel.

Trzeba przyznać, że prof. Dorota Olczak – Kowalczyk bardzo ułatwiła członkom Kapituły zadanie, polegające na dokonaniu wyboru najodpowiedniejszego laureata prestiżowej nagrody, tym bardziej prestiżowej, bo opatrzonej sygnaturą 1.

Co do tego, że poczet właścicieli Statuetki św. Apolonii powinna otwierać prof. Dorota Olczak – Kowalczyk, dziekan Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego WUM, kierownik Zakładu Stomatologii Dziecięcej CM WUM, krajowy konsultant ds. stomatologii dziecięcej, prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej, nikt z głosujących na jej kandydaturę nie miał najmniejszych wątpliwości. Słowo nikt ma tutaj szczególne znaczenie, gdyż wybór był jednogłośny.