VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowej Stomatologii Dziecięcej

Informacje o wykładach

Urazowe uszkodzenia zębów w uzębieniu mlecznym.

Dr. Eva Lauridsen DDS, PhD (Dania)

Prawie jedna trzecia wszystkich dzieci ulega wypadkom prowadzącym do urazów zębów. Wybór metody leczenia powinien opierać się na rozważaniach jak zminimalizować sytuacje stresowe towarzyszące leczeniu, aby nie wywołać lęku przed stomatologiem i samym leczeniem u małoletniego dziecka. Ze względu na ścisły związek pomiędzy korzeniem zęba mlecznego a rozwijającym się zawiązkiem zęba stałego, powikłania leczenia zęba mlecznego mogą mieć wpływ na kształtowanie się zęba stałego.  Dlatego ważne jest, aby ocenić ryzyko wystąpienia powikłań takich jak martwica miazgi, resorpcja związana z infekcją i ankyloza w celu ustalenia najlepszego długoterminowego planu leczenia dla dziecka. W niektórych przypadkach wady rozwojowe w uzębieniu stałym mogą być poważne. Ważne jest, aby jeśli to możliwe zachować te zęby, aby wspomóc rozwój wyrostka zębodołowego. W niniejszej prezentacji przedstawione zostaną wyniki badań obejmujących 900 uszkodzonych zębów mlecznych, a także omówione zostaną decyzje dotyczące leczenia.

Odtwórcze aspekty w stomatologii dziecięcej

Prof. Dr. Norbert Krämer (Niemcy)

Ogólny spadek próchnicy doprowadził w ostatnich latach do innego klinicznego wyglądu próchnicy. Tak zwana próchnica ukryta charakteryzuje się podważającą geometrią. Obecnie coraz częściej lekceważy się rozszerzenie w celu zapobiegania zmianom chorobowym, zwłaszcza w przypadku występowania pierwotnej próchnicy bez wcześniejszych wypełnień. W przeciwnym razie konsekwencją rutynowego leczenia byłaby niedopuszczalnie duża utrata zdrowych tkanek twardych zęba. W tym kontekście niniejszy wykład zwraca uwagę na aktualne aspekty mikro- i małoinwazyjnych wypełnień w stomatologii dziecięcej.

Infiltracja próchnicy szkliwa bez kawitacji jest odpowiednim sposobem uszczelniania gładkich powierzchni i obszarów proksymalnych. Usuwanie próchnicy zębiny należy przeprowadzać ostrożnie, aby nie dopuścić do odsłonięcia miazgi. Wiertła polimerowe mogą być tutaj ważnym narzędziem. Narzędzia oscylacyjne do preparacji / wykańczania są najlepszym sposobem, gdy trzeba otworzyć proksymalne obszary. Skuteczna stomatologia adhezyjna jest nadal podstawowym warunkiem sukcesu klinicznego wypełnień wykonywanych w uzębieniu mlecznym i stałym. Ze względu na szereg badań klinicznych materiałami z wyboru są kilkuetapowe systemy adhezyjne lub nowoczesne tzw. Uniwersalne systemy adhezyjne i materiały kompozytowe niezależnie od lokalizacji.

Kliniczne implikacje zastosowania nowych technik i technologii w nowoczesnym leczeniu endodontycznym

Dr. n med. Aleksandra Palatyńska Ulatowska

Szybki technologiczny rozwój ostatnich dekad przynosi także nowe rozwiązania dla stomatologii, a ich zastosowanie ma znaczący wpływ na kliniczne aspekty pracy z pacjentem podczas leczenia endodontyczncgo. Wprowadzanie technicznych innowacji w endodoncji ma na celu ulepszanie strategii i protokołów klinicznych, wykorzystujących nowe materiały, instrumenty i urządzenia. Zastosowanie min. bioceramiki w leczeniu chorób miazgi (koncepcja „Endolight”, rewaskularyzacja), dostępność nowych technik płukania, opracowanie nowej jakości stopów w nowocześnie zaprojektowanych rozwiązaniach systemowych narzędzi maszynowych, wykorzystanie syntetycznej gutaperki, narzędzi ultradźwiękowych i mikroskopu pozwalają wprowadzać procedury oparte na koncepcji Minimalnie Inwazyjnej Stomatologii (Minimally Invasive Dentistry).

Obrazowanie wolumetryczne, drukowanie 3D, zastosowanie PRF (Platelet Rich Fibrin) dają nowe możliwości diagnostyczne (planowanie leczenia) i terapeutyczne w zabiegach endodontycznych, jak i w mikrochirurgii endodontycznej. Wykład ma na celu przedstawienie powyższych zagadnień na podstawie przypadków klinicznych popartych aktualnie obowiązującymi doniesieniami naukowymi.

Warstwowa odbudowa ubytku klasy IV

Dr. Adriano Teixeira (Brazylia)

Ponieważ szkliwo i zębina mają różne właściwości optyczne, które przyczyniają się do ostatecznego postrzegania koloru zębów, nauczymy się, jak uzyskać wysoką estetykę, odrywając się od tradycyjnych odcieni monochromatycznych i skupiając się na odtwarzaniu warstw, aby idealnie naśladować naturalny ząb.

Kompletny przewodnik po wykańczaniu i polerowaniu

Dr. Adriano Teixeira (Brazylia)

Drobne szczegóły, takie jak proporcje długości do szerokości, wypukłości, rowki, tekstura i inne są równie ważne, jak kolor, aby osiągnąć naturalne rezultaty. Wiadomo, że te etapy wykańczania i polerowania są wyzwaniem wielokrotnie przez nas pomijanym. Chodzi o to, aby przedstawić kompletne wytyczne dotyczące wykańczania i polerowania z wyjaśnieniami, kiedy i dlaczego należy zastosować każdy krok.

Sponsorzy Konferencji

Dentsply Sirona
GC
Ivoclar Vivadent
Elmex