Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej powstało w dniu 11 października 2013 roku podczas zebrania założycielskiego w Krakowie. Rejestracja Towarzystwa nastąpiła w maju 2014 roku. Cele PTSD to ujednolicanie wiedzy z zakresu stomatologii dziecięcej oraz opracowywanie wytycznych postępowania w lecznictwie dzieci, które będą obowiązywały w Polsce.

PTSD zamierza także brać udział w akcjach edukacyjnych skierowanych do społeczeństwa, organizować szkolenia oraz konferencje naukowe. Priorytetem PTSD jest szeroko pojęty rozwój polskiej stomatologii dziecięcej. Członkami PTSD mogą zostać wszyscy, którzy zajmują się leczeniem małych pacjentów, zarówno specjaliści stomatologii dziecięcej, lekarze chcący specjalizować się w tej dziedzinie oraz lekarze praktycy bez względu na specjalizację lub jej brak.

Zarząd

 • Prezes: dr hab. n. med Anna Jurczak
 • Wiceprezes: prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak- Kowalczyk
 • Skarbnik: prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek
 • Sekretarz: dr n.med. Iwona Gregorczyk-Maga

Rada Nadzorcza PTSD

 • Prof. dr hab. n. med. Barbara Adamowicz-Klepalska
 • Prof. dr hab. n. med. Maria Borysewicz –Lewicka
 • Lek. dent. Olga Bracha
 • Dr n. med. Karolina Gerreth
 • Dr n. med. Dorota Krawczyk
 • Prof. dr hab. n. med. Maria Mielnik-Błaszczak
 • Dr hab. n. med. Grażyna Marczuk-Kolada
 • Lek. dent. Marta Obidzińska
 • Dr hab. n. med. Justyna Opydo-Szymaczek
 • Dr hab. n. med. Elżbieta Pels
 • Dr hab. n. med. Lidia Postek – Stefańska
 • Dr n. med. Iwona Sanak
 • Lek. dent. Piotr Sobiech
 • Prof. dr hab. n. med. Joanna Szczepańska
 • Prof. dr hab. n. med. Magdalena Wochna- Sobańska

Członkostwo

Członkami PTSD mogą zostać wszyscy, którzy zajmują się leczeniem małych pacjentów, zarówno specjaliści stomatologii dziecięcej, lekarze chcący specjalizować się w tej dziedzinie oraz lekarze praktycy bez względu na specjalizację lub jej brak. Prosimy o wypełnienie i podpisanie deklaracji członkowskiej dostępnej w pliku do pobrania. (deklaracja.pdf) Następnie prosimy o zeskanowanie deklaracji i odesłanie na adres mailowy ptsd.sekretariat@gmail.com.

 • Oplata wpisowa wynosi 20 zł
 • Składka na rok 2019 wynosi 180 zł
 • Nr konta: 65 1060 0076 0000 3380 0009 5147 (Bank BPH S.A.)
 • Adres: ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków